Cách phân loại Saffron phổ biến nhất là theo độ dài sợi nhụy

Cách phân loại Saffron phổ biến nhất là phân loại theo độ dài của sợi nhụy. Theo cách phân chia này thì Saffron được chia làm 5 loại:

Negin (loại cao cấp nhất)

Loại Saffron tốt nhất, được chọn từ những sợi nhụy chất lượng cao và đã cắt bỏ phần chân nhụy, chỉ giữ lại phần chấm chân màu vàng và phần sợi đỏ. Negin chính là những gì tinh tuý nhất trên sợi nhụy.

All Red (cách gọi khác của Sargol)

Sargol thua Negin một chút khi dùng những sợi nhụy nhỏ và mảnh hơn hoặc bao gồm những sợi vụn chỉ có phần đầu đỏ (không có đoạn chấm chân màu vàng).

Pushal (hoặc là Poushal)

Pushal đây là loại không cắt bỏ phần chân nhụy màu vàng cam và phần thân trên màu đỏ để tăng trọng lượng, chất lượng cũng kém hơn hai loại trên.

Bunch (còn gọi là Dasteh) – dạng bó

Bunch là loại được thu hoạch nguyên sợi nhụy, bó lại từng bó nhỏ nên khó kiểm tra được chất lượng sợi nhụy.

Konj (hay  là Style)

Konj là loại sợi không có phần nhụy đỏ, chỉ là phần gốc màu vàng hoặc trắng thừa ra sau khi người ta sản xuất các sợi như Negin, Allred, Pushali.

Vì chúng không có chút sợi đỏ nào nên giá trị dinh dưỡng rất thấp. Giá thành rất rẻ, thường dùng để nhuộm phẩm màu thành các loại cao cấp hơn.